Klasa IVm w spektaklu "Królowa Jezior"

Premiera - 23 kwietnia 2017 r.

 

Na Jubileuszowym XV Wrocławskim Festiwalu Teatrów Szklonych Zielona Gęś Grupa Teatralna Scherzo złożona z uczniów klasy 4m zdobyła wyróżnienie (najwyższą formę nagrody) – i mogła powtórzyć w całości swój spektakl w Muzeum Czterech Kopuł 29 maja 2017 r. o godz. 13.00 (jako jeden z zaledwie dwóch zespołów na 36 zespołów biorących udział w Festiwalu).

 

Wykonany przez dzieci spektakl Królowa Jezior został 23 kwietnia (jako spektakl dyplomowy Pani Agnieszki Misiak w PWST im. L. Solskiego w Krakowie) oceniony celująco przez komisję egzaminacyjną w składzie: dr hab. Jacek Radomski – kierownik studiów podyplomowych, aktor Wrocławskiego Teatru Lalek; Prof. dr hab. Krzysztof Kuliński – Dziekan Wydziału Aktorskiego PWST, aktor Wrocławskiego Teatru Współczesnego, Prof. dr hab. Aneta Głuch-Klucznik – Dziekan Wydziału Lalkarskiego PWST, aktor Wrocławskiego Teatru Lalek, reżyser, i dr Aleksandra Pejcz – Jakimiuk – aktor, reżyser (Opiekun artystyczny spektaklu).

 

Scenariusz i reżyseria: Agnieszka Misiak,

Muzyka: Kinga Kalinowska i Agnieszka Misiak,

Tańce: Kinga Kalinowska,

Akompaniament: Kinga Kalinowska,

Kostiumy i scenografia: Agnieszka Misiak i Małgorzata Bręczewska,

Maski: Krystyna Zalewska,

Plakat i ulotki programowe: Arkadiusz Ceglarski-Schulz,

Dzieci biorące udział w przedstawieniu zostały uczesane w salonie fryzjerskim Pani Katarzyny Mołczan.

 

Organizatorki wydarzenia (Agnieszka Misiak i Kinga Kalinowska) dziękują wszystkim, którzy wsparli w jakikolwiek sposób pracę nad spektaklem, w szeczególności: Pani Aleksandrze Pejcz-Jakimiuk, Pani Małgorzacie Bręczewskiej, Pani Katarzynie Mołczan, Pani Krystynie Zalewskiej, Pani Jowicie Świder, Państwu Rozensztrauch, Panu Krzysztofowi Goleniowi, Panu Jaromirowi Celejewskiemu, Panu Arkadiuszowi Ceglarskiemu-Schulz.

 

 

GALERIA FOTO 2008/2009

 
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
   
       

GALERIA FOTO 2008/2009