^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW

 

 By można było korzystać z obiadów należy w 2017r. :

  1. Pobrać i wydrukować egzemplarz deklaracji.
  2. Uzupełnić, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

DO POBRANIA:

 


Opłat za obiady należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe:

65 1020 5226 0000 6202 0416 5833 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9, ul. Krajewskiego 1, 51-690 Wrocław.

W opisie przelewu konieczne jest podanie IMIENIA i NAZWISKA ucznia, KLASY do której dziecko uczęszcza oraz nazwy miesiąca, za który dokonywana jest wpłata. Wpłaty za rodzeństwa prosimy dokonywać oddzielnie

 

UWAGA!!!

Wpłaty za LISTOPAD 2017 należy dokonać do

10 listopada 2017

opłata za listopad 2017 (21 dni)

21 dni x 5,50zł = 115,50 zł

 

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WPŁAT ZA OBIADY

NALEŻY DOKONYWAĆ DO 10 DNIA MIESIĄCA BIEŻĄCEGO! WARUNKIEM KORZYSTANIA Z OBIADÓW JEST ZŁOŻENIE DEKLARACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ORAZ TERMINOWE WPŁATY

 

 


  Fakt nieobecności dziecka w szkole należy zgłaszać codziennie do godziny 8.30 pod nr telefonu
71/798-69-06 wew. 100 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Koszt niewykorzystanego obiadu można odliczyć od kolejnej płatności tylko w sytuacji zgłoszenia nieobecności.

Nie można odliczać nieobecności niezgłoszonych.

 

 

 

Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu