^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

GRONO PEDAGOGICZNE

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 45

w roku szkolnym 2018/2019

L.P.

Przedmiot nauczania:

Nauczyciele:

1

Język polski

Barbara Brzuska – wychowawca 5 m
Ewa Chaszczewicz – wychowawca 4 b
Patrycja Bień-Gorczyńska – wychowawca 6 c
Monika Morawska - wychowawca 6 a

2

Matematyka

Edyta Pikul – wychowawca 6 m
Jolanta Ryczko– wychowawca 6
Agnieszka Madej 

3

Historia

Stanisław Kornecki  – wychowawca 4 a
Barbara Brzuska

4

Język  angielski

Jowita Sokołowska - Bułka – wychowawca 4 d
Aneta Grześkowiak- wychowawca 5b 
Anna Miller -wychowawca 4c
Sylwia Starnowska

5

Język francuski

Anna Goździewicz

6

Język niemiecki

Małgorzata Kulpińska

7

 

8

9

Przyroda

 

Biologia

Geografia

Teresa Banaszewska  – wicedyrektor
Małgorzata Łukowiak

Marta Wojnarowicz
Teresa Banaszewska
Małgorzata Łukowiak

Marta Wojnarowicz

10

Zajęcia komputerowe

Agnieszka Fitrzyk - wychowawca 5d   
Agata Kroma - wychowawca 4m

11

Zajęcia techniczne

Magdalena Jasińska

12

Plastyka

Magdalena Nowak

13

Muzyka

Robert Lewandowski

14

Wychowanie fizyczne

Urszula Białek  

Magdalena Jania - wychowawca 4m 
Wiesława Mikołajczyk
Zbigniew Stankiewicz
Grzegorz Muzyka 
Arkadiusz Bator 
Maciej Stasiuk
Adam Piotrowski

15

Religia

 Ks. Marcin Kołodziej 
Agata Kroma                                                                                                     Małgorzata Knychas

16

Edukacja wczesnoszkolna

Izabela Dziedzic - wychowawca 1a
Agnieszka Radecka - wychowawca 1b
Joanna Mamulska- wychowawca 2a
Elżbieta Przybycień - wychowawca 2 b
Iwona Kozłowicka - Latoś - wychowawca 3a

17

Świetlica

Barbara Kasprzak - kierownik
Anna Kozłowska
Magdalena Sadecka -Ładna
Małgorzata Szewczyk
Marta Tomczak
Joanna Tracz
Izabela van Rossum

18

Pedagog

Olga Pabis

19

Psycholog

Beata Kaczorowska

20

Logopeda

Jolanta Wolfart – Klaczyńska

21

Biblioteka

Aldona Stawińska
Edyta Dmochowska - Wesołowska

Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu