NOWE KARNETY NA OBIADY

W związku ze zmianą karnetów obiadów bardzo proszę o dostarczenie do sekretariatu,
do 27 stycznia 2017 r.

Deklaracji Korzystania z obiadów.

Nowe Karnet będą  funkcjonować od 1 lutego 2017 r