^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

Konkurs "Pożeracze Książek"

 

 

III. ADRESACI I PRZEBIEG KONKURSU

1.  Do konkursu zaproszeni są uczniowie kl.4-8 ze szkół podstawowych z Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

2.  Konkurs trwa od października 2018 do maja 2019 r.

5.  Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych szkołach.

6.  Każda szkoła w wewnętrznych eliminacjach wybiera dwóch finalistów konkursu . 

8.  Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące zgody na udział w konkursie, na publikację danych i przetwarzanie wizerunku (załącznik 2). Oświadczenia w formie papierowej można dostarczyć w dniu finału na ręce organizatorów. Brak oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem ucznia do udziału w finale konkursu.

8.  Finał (bez dogrywki) odbędzie się 17 maja 2018 roku o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu.

9.  Finał polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu składającego się z 40 zadań zamkniętych i otwartych (krótkiej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, na dobieranie lub typu prawda/fałsz) dotyczących znajomości treści podanych lektur.

10. W tym roku uczniowie klas 4-6 i 7-8 otrzymują inne testy, których treść jest związana z listą lektur dla odpowiedniej kategorii wiekowej. Czas pracy: 45 minut.

11.  Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły (w zakładce: konkursy) po 23.05.2018r.

IV. LEKTURY

Dla klas 4-6

1. Bahdaj Adam Podróż za jeden uśmiech

2. Maleszka Andrzej Magiczne drzewo cz.6 - Cień smoka

3. Szczygielski Marcin Teatr niewidzialnych dzieci

4. Bąkiewicz Grażyna Mówcie mi Bezprym

5. Kasdepke Grzegorz, Kosmowska Barbara Wielki wybuch czyli K kontra K

6. Flanagan John Drużyna cz.4- Niewolnicy z Socorro

7. Mankell Henning Pies, który biegł ku gwieździe

8. Mull Brandon Baśniobór cz.2- Gwiazda Wieczorna wschodzi

9. Paver Michelle Wilczy brat cz.2- Pożeracze dusz

10. Ohlsson Kristina Szklane dzieci

 Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, proszeni są o zapisanie się w bibliotece szkolnej.

 

Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu