^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY 2017/2018

 

WYPRAWKA  PIERWSZOKLASISTY

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

- dwa bloki rysunkowe - białe kartki

- dwa bloki techniczne: jeden z białymi, drugi z kolorowymi kartkami

- dwa zeszyty papieru kolorowego

- plastelina

- farby plakatowe

- dwa pędzle: cienki i gruby

- kredki pastele

 

PIÓRNIK Z WYPOSAŻENIEM

- miękkie ołówki ( co najmniej 2)

- dobrze ścierająca się gumka ( najlepiej zwykła)

- komplet kredek ołówkowych

- nożyczki

- klej w sztyfcie

- zamykana temperówka

- krótka linijka lub ekierka

 

STRÓJ NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

- biała koszulka

- krótkie spodenki

- białe skarpetki

- obuwie sznurowane lub zapinane na rzepy, na miękkiej podeszwie

Wszystko spakowane do worka

 

ZESZYTY

- do informacji - 16 kartkowy

- do języka polskiego - 16 kartkowy w wąską linię, najlepiej kolorową

- do matematyki - 16 kartkowy w kratkę 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - I SEMESTR

 

  • 12  września 2018 r.- zebranie 
  • 10 października 2018 r.  konsultacje
  • 7 listopada 2019 r. - zebranie
  • 12 grudnia 2018 r.-zebranie : informacja o zagrożeniach
  • 9 stycznia 2019 r.- zebranie: podsumowanie I półrocza 

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

Numer konta Rady Rodziców

68 1240 4025 1111 0000 4259 7702

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 9  

ul. Krajewskiego 1

51-690 Wrocław

LOGOPEDA

LOGOPEDA - INFORMACJE

W roku szkolnym 2015/2016 (we wrześniu) logopedycznymi badaniami przesiewowymi mowy objęci zostali uczniowie klas 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1m. W wyniku badań zakwalifikowałam do terapii logopedycznej 35 uczniów z wyżej wymienionych klas. Uczniowie uczęszczają na zajęcia logopedyczne jeden raz w tygodniu. Konsultacji i porad dla rodziców udzielam w piątki w godzinach 10:00-11:00 w gabinecie 29E

UBEZPIECZENIE DLA DZIECI

UBEZPIECZENIE DLA DZIECI


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA


6 NIEZBĘDNYCH INFORMACJI O UBEZPIECZENIACH DLA DZIECI


 ZAKRES UBEZPIECZENIA


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2015 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2015 r.

3. Trzech Króli - 6 stycznia 2016 r.

4. Ferie zimowe: 1 – 14 lutego 2016 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna: 24 – 29 marca 2016 r.

6.  Zakończenie zajęć SP45 w klasach programowo najwyższych 24 czerwca 2016 r.
       – ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – 22 czerwca 2016 r.

 

 

Dodatkowo  wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

2 listopada 2015 r. – Dzień Wszystkich Świętych

 

28 stycznia 2016 r. – Koncert Kolęd Zespołu Szkół

 

5 kwietnia 2016 r. – sprawdzian 6-klasisty

 

21 kwietnia 2016 r. – Jubileusz Szkół Muzycznych

 

2 maja 2016 r. – święto majowe

 

27 maja 2016 r. – Boże Ciało

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW


Regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom
Szkoły Podstawowej nr 45 i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu


 

REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI

 

1. Użytkownikami  biblioteki szkolnej są  uczniowie klas 1-6, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. 

 2. Uczniowie klas pierwszych zostają przyjęci w poczet czytelników po „pasowaniu na czytelnika” w trakcie pierwszej lekcji bibliotecznej.

 3. Czytelnik przed wejściem do pomieszczenia z księgozbiorem, pozostawia plecaki i torby w wyznaczonym miejscu.

 4. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.

 5. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 3 książki ( w tym jedną lekturę) na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia do jednego miesiąca.

 6. Uczeń przygotowujący się do konkursu, może wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek.

 7. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.

 8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki. W takich przypadkach zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

 9. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.

 10. Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory od 15 września do 31 maja.

 11. W przypadku nieoddania wypożyczonych zbiorów w określonym terminie system Prolib blokuje konto czytelnika.

 12. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do 5 czerwca każdego roku szkolnego. Użytkownikom , którzy nie rozliczyli się z biblioteką przed zakończeniem roku szkolnego, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym korzystanie z zasobów do momentu zwrotu zaległości. Może to także skutkować obniżeniem oceny z zachowania.

13. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły) zobowiązani są do pobrania            w bibliotece zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów (obiegówka)                     i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.

 14. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Szkoły.

 


Regulamin Informacyjnego Centrum Multimedialnego

1. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów dydaktycznych i edukacyjnych.

2. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele.

3. Uczniom nie udostępnia się stanowisk komputerowych w czasie przerw oraz obowiązujących ich zajęć szkolnych.

4. O wszelkich problemach związanych z korzystaniem z komputera należy informować bibliotekarza.

5. Niedozwolone jest samowolne manipulowanie sprzętem, podłączanie własnych urządzeń, np. MP3, przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, słuchawek.

Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu