^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

przeprowadzonego w ramach projektu                                                             

WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI

w oparciu o myśl przewodnią:

         „(…) nieludzkie piękno mistrzów

         a tu zwykła matka

         jej nos okulary i pacierz na stole

         moczopędna pietruszka

         z selerem sałatka

         i bardzo ludzka miłość (…)”

         (ks. Jan Twardowski)

 

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Prezydent Miasta Wrocławia

Dolnośląski Kurator Oświaty

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZENIOWA

Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu