^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

PLAN PRACY SU

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

  • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
  • Urzeczywistnianie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
  • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2014/2015

  • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
  • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
  • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
  • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

TERMIN

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

 WRZESIEŃ

Wybór do S.U.

- wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy

- kampania wyborcza i wybory do samorządu

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

- zebranie samorządu

- wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do planu pracy

-ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

- przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły

Zagospodarowanie tablicy SU

- regulamin Samorządu Uczniowskiego

- plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Dzień Chłopaka

-akcent na gazetce ściennej

Konkurs Liga Klas

- edycja całoroczna

Sprzątanie Świata

- Sprzątanie terenu przy szkole

PAŹDZIERNIK

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

- akcent na gazetce ściennej,

- wykonanie laurek z życzeniami,

-organizacja apelu,

Udział w ogólnopolskiej akcji " Góra Grosza" - termin wskazany przez organizatora

- zbiórka pieniędzy

- zliczenie zebranych środków

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

- przygotowanie plakatów informacyjnych

- zbieranie karmy

- podsumowanie akcji- zaproszenie do szkoły przedstawiciela schroniska, rozmowa o prawach zwierząt

Udział w ogólnopolskich akcjach: „Zbieramy nakrętki”

- zbieranie korków,

Dzień Wszystkich Świętych

- "Akcja Znicz" zebranie zniczy

- msza wypominkowa za zmarłych uczniów i nauczycieli           oraz krótki program słowno- muzyczny

- złożenie zniczy w Golgocie Wschodu

LISTOPAD

 

Andrzejki w naszej szkole

 

 

 

- akcent andrzejkowy na gazetce ściennej

- dyskoteka (opieka nad sprzętem grającym, dekoracja sali, wróżby)

Dzień życzliwości

-Wybory "najżyczliwszego ucznia z klas 4-6"

-Utworzenie "Drzewa życzliwości" składającego się z haseł promujących życzliwość

Święto Niepodległości

- przygotowanie apelu

-wykonanie plakatów

GRUDZIEŃ

Mikołajki

 

 

 

 

-akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej

- rozdanie upominków z okazji Mikołajek w klasach

W świątecznym nastroju

- gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej

- konkurs na najładniejsze życzenia bożonarodzeniowe/ kartkę bożonarodzeniową

-wigilie klasowe

- koncert kolęd

Styczeń

Podsumowanie I półrocza

- złożenie sprawozdania z działalności SU

Luty

Walentynki

- przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe

- plakaty popularyzujące ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH

- doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”

- dyskoteka walentynowa (opieka nad sprzętem grającym, dekoracja sali)

Marzec

Dzień Kobiet

- wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym

- życzenia dla wszystkich pań pracujących w naszej szkole

Dzień Wiosny

- zebranie propozycji od poszczególnych klas

- zaplanowanie Dnia Wiosny

Kwiecień

Wielkanoc

 

- gazetka ścienna o tematyce świątecznej

- konkurs na najładniejszą pisankę

Dzień Ziemi

- wykonanie plakatów

Maj

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

- udział przedstawicieli samorządu w apelu

-wykonanie plakatów

Dzień Matki

- akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

Czerwiec

Międzynarodowy Dzień Dziecka / Dzień Sportu

 

- pomoc w zorganizowaniu Festynu Osiedlowego

Wakacje tuż tuż…

-podsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdania,

- porządkowanie materiałów samorządu uczniowskiego

- opracowanie wniosków do pracy na następny rok

Pożegnanie absolwentów

- pomoc w przygotowaniu akademii pożegnalnej

 PRZEZ CAŁY ROK :

-          organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego

-          współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas

-          prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego

-          udział w akcjach charytatywnych

-          patronowanie uroczystościom szkolnym

-          organizacja dyskotek

-          szczęśliwy numerek

-          spotkania ze znanymi ludźmi

 

Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu