^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ)

 Nasza szkoła realizuje projekt – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,         w tym zakup nowości wydawniczych. Jest to kontynuacja działań podjętych w ubiegłym roku szkolnym.

 

Uczniowie przynosili swoje propozycje czytelnicze na kartkach do biblioteki szkolnej. Po konsultacjach                       z bibliotekarzem Biblioteki Miejskiej i Pedagogicznej oraz Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego trwa zakup nowości wydawniczych w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Już wiele pozycji zostało wprowadzonych do księgozbioru bibliotecznego i można je wypożyczać. Całe przedsięwzięcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i rodziców.

W ramach tego programu jest ogłoszony konkurs dla klas na plakat promujący czytelnictwo, powstanie regał NOWOŚCI oraz nowy układ półek z seriami czytelniczymi.

              

Więcej informacji i spis pozycji książkowych zakupionych do biblioteki znajduje się  w nowo powstałym blogu bibliotecznym: https://czytelniazs9.blogspot.com/

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Biblioteka szkolna

New layer...
Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu