^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

Chcecie bajki, oto bajka

Szkoła Podstawowa nr 34 oraz Szkoła Podstawowa nr 16

we Wrocławiu

zapraszają do wzięcia udziału

w

Międzyszkolnym Konkursie Literackim

,,Chcecie bajki, oto bajka –  o niedźwiedziu brunatnym”
 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy 1-3

- klasy 4-6

Każda szkoła może przesłać maksymalnie trzy prace w jednej kategorii ( napisaną pracę należy dostarczyć nauczycielowi języka polskiego ZS nr 9 we Wrocławiu).

Założenia konkursu:

 • tekst powinien być utrzymany w konwencji bajki zwierzęcej, epigramatycznej lub narracyjnej

 • treść powinna zawierać wyraźne przesłanie wychowawcze,

 • utworowi należy nadać tytuł,

 • praca może być napisana ręcznie (warunek: czytelność pisma) lub komputerowo (czcionka 12, odstęp 1,5),

 • tekst musi być napisany indywidualnie,

 • tekst może zostać zilustrowany przez autora,

 • ilustracje mogą być wykonane dowolną techniką,

 • ilustracje nie będą miały wpływu na ocenę bajki,

 • organizatorzy przewidują odrębną nagrodę dla najciekawszej ilustracji,

 • organizatorzy przewidują nagrody książkowe dla laureatów miejsc I-III, autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy

 • opisane prace (imię i nazwisko autora, wiek, klasa, numer szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, numer telefonu do kontaktu) prosimy dostarczać do końca stycznia 2017r.

 • do opisanej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • prace wysłane do organizatora konkursu nie będą zwracane,

 • laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu osobnym pismem do 06.03.2017r.

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom konkursu :).

VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „POŻERACZE KSIĄŻEK”

REGULAMIN

ORGANIZATOR I PATRONAT
    Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu, tel. (71) 798-68-37.
    Konkurs objęty jest honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i organizatorów akcji „Cały Wrocław czyta”.
    
CELE KONKURSU
    Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
    Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne wzorce zachowań, zawierają humor na dobrym poziomie, budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.
    Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.


ADRESACI I PRZEBIEG KONKURSU
    Do konkursu zaproszeni są uczniowie kl.4-6 ze szkół podstawowych z Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
    Konkurs trwa od października 2016 do maja 2017 r.
    Organizatorzy w październiku przesyłają listę lektur do szkół.
    Placówki, które chcą wziąć udział w konkursie, powinny do końca listopada wypełnić zgłoszenie i wysłać je pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (załącznik nr1)
    Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych szkołach.
    Każda szkoła w wewnętrznych eliminacjach wybiera dwóch finalistów konkursu.
    Nazwiska i imiona uczniów (z podaniem numeru szkoły, której są reprezentantami) należy przesłać pocztą elektroniczną do 30 kwietnia 2016 roku.
    Finał (bez dogrywki) odbędzie się 18 maja 2017 roku o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu.
    Finał polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu składającego się z 40 zadań, wśród których znajdą się zadania otwarte (krótkiej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, na dobieranie lub typu prawda/fałsz) dotyczących znajomości treści podanych lektur. Czas pracy: 45 minut.
    Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły (w zakładce: konkursy) po 23.05.2015r.

 
LEKTURY
   Lowry Lois Skrawki błękitu
   St. John Lauren Opowieść słonia
   Nesbit Edith Pięcioro dzieci i coś
   Colfer Eoin Artemis Fowl
   Flanagan John Drużyna cz.2.- Najeźdźcy
   Kosmowska Barbara Sezon na zielone kasztany
   Szczygielski Marcin Arka czasu
   Nowacka Ewa Śliczna Tamit
   Maleszka Andrzej Pojedynek
   Chmielewska Joanna Nawiedzony dom

INFORMACJE DODATKOWE

   Prace uczniów sprawdzają organizatorzy Konkursu z SP 107.
   Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu. Nauczyciel prowadzący dostarcza zgody organizatorom w dniu finału.
   Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu.
   Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do prac w ciągu tygodnia po ogłoszeniu wyników Konkursu w terminie uzgodnionym z organizatorami.

 

MITOLOGIA

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w szkole na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych przesłanych przez organizatora  ( OLIMPUS )  i odbędzie się 10-11-2016 r.

Godzinę przeprowadzenia olimpiady ustala Szkolny Organizator Olimpiady,
o czym zainteresowani uczniowie zostaną powiadomieni.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE

Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu