^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

Chcecie bajki, oto bajka

Szkoła Podstawowa nr 34 oraz Szkoła Podstawowa nr 16

we Wrocławiu

zapraszają do wzięcia udziału

w

Międzyszkolnym Konkursie Literackim

,,Chcecie bajki, oto bajka –  o niedźwiedziu brunatnym”
 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy 1-3

- klasy 4-6

Każda szkoła może przesłać maksymalnie trzy prace w jednej kategorii ( napisaną pracę należy dostarczyć nauczycielowi języka polskiego ZS nr 9 we Wrocławiu).

Założenia konkursu:

 • tekst powinien być utrzymany w konwencji bajki zwierzęcej, epigramatycznej lub narracyjnej

 • treść powinna zawierać wyraźne przesłanie wychowawcze,

 • utworowi należy nadać tytuł,

 • praca może być napisana ręcznie (warunek: czytelność pisma) lub komputerowo (czcionka 12, odstęp 1,5),

 • tekst musi być napisany indywidualnie,

 • tekst może zostać zilustrowany przez autora,

 • ilustracje mogą być wykonane dowolną techniką,

 • ilustracje nie będą miały wpływu na ocenę bajki,

 • organizatorzy przewidują odrębną nagrodę dla najciekawszej ilustracji,

 • organizatorzy przewidują nagrody książkowe dla laureatów miejsc I-III, autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy

 • opisane prace (imię i nazwisko autora, wiek, klasa, numer szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, numer telefonu do kontaktu) prosimy dostarczać do końca stycznia 2017r.

 • do opisanej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • prace wysłane do organizatora konkursu nie będą zwracane,

 • laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu osobnym pismem do 06.03.2017r.

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom konkursu :).

Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu