^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

Liga Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Główny

ogłaszają

XXXI EDYCJĘ - 2017 / 2018


OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

pod hasłem


MÓJ LAS

"Runo leśne i jego mieszkańcy"

1.

1. Wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.

2.

Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.

3.

Do uznania autora pracy pozostawia sie formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.

4.

Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem Autora wraz z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.

5.

Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.

6.

Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne.

 

Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

 

Termin oddania prac - do 15 listopada

( do nauczycieli przyrody)

 

 

Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu