^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

BIBLIOTEKA

 

O BIBLIOTECE

 Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze szkoły i zajmuje dwa  pomieszczenia - wypożyczalnię i czytelnię. Posiada bogaty księgozbiór - literaturę piękną                       i popularnonaukową oraz zbiory specjalne. Czytelnia wyposażona jest w 4 komputery z łączem internetowym oraz sprzęt audiowizualny. Warsztatem informacyjnym biblioteki są najnowsze encyklopedie, słowniki, leksykony i przewodniki przedmiotowe. Nasza biblioteka jest miejscem przyjaznym, sprzyjającym nauce i relaksowi. Uczniowie chętnie odrabiają tu zadania domowe. Pomagają im w tym dyżurujący nauczyciele przedmiotów       i nauczyciele – bibliotekarze.

  

                                   

 


 GODZINY PRACY

 

poniedziałek

8:00 - 17:00

wtorek

8:00 - 17:00

środa

8:00 - 17:00

czwartek

8:00 - 17:00

piątek

8:00 - 15:00

p. Zdzisława Noga

poniedziałek

8:00 - 13:00

wtorek

8:00 - 14:00

środa

8:00 - 14:00

czwartek

8:00 - 14:00

piątek

8:00 - 15:00

p. Edyta Dmochowska

poniedziałek

13:00 - 17:00

wtorek

13:30 - 17:00

czwartek

13:00 - 17:00

czwartek

13:30 - 17:00

 

 


 REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI

 

 1. Użytkownikami  biblioteki szkolnej są  uczniowie klas 1-6, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. 

 2. Uczniowie klas pierwszych zostają przyjęci w poczet czytelników po „pasowaniu na czytelnika” w trakcie pierwszej lekcji bibliotecznej.

 3. Czytelnik przed wejściem do pomieszczenia z księgozbiorem, pozostawia plecaki        i torby w wyznaczonym miejscu.

 4. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.

 5. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 3 książki ( w tym jedną lekturę) na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia do jednego miesiąca.

 6. Uczeń przygotowujący się do konkursu, może wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek.

 7. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.

 8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki. W takich przypadkach zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego                     w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

 9. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.

 10. Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory od 15 września do 31 maja.

 11. W przypadku nieoddania wypożyczonych zbiorów w określonym terminie system Prolib blokuje konto czytelnika.

 12. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do 10 czerwca każdego roku szkolnego. Użytkownikom , którzy nie rozliczyli się z biblioteką przed zakończeniem roku szkolnego, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym korzystanie z zasobów do momentu zwrotu zaległości. Może to także skutkować obniżeniem oceny z zachowania.

13. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły) zobowiązani są do pobrania w bibliotece zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów (obiegówka) i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.

 14. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Szkoły.

 

 Regulamin Informacyjnego Centrum Multimedialnego

 1. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów dydaktycznych i edukacyjnych.

 2. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele.

 3. Uczniom nie udostępnia się stanowisk komputerowych w czasie przerw oraz obowiązujących ich zajęć szkolnych.

 4. O wszelkich problemach związanych z korzystaniem z komputera należy informować bibliotekarza.

 5. Niedozwolone jest samowolne manipulowanie sprzętem, podłączanie własnych urządzeń, np. MP3, przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, słuchawek.


Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu