^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

OGŁOSZENIA I PRZETARGI W ROKU 2016 i 2017


 

DATA ZAMIESZCZENIA: 08 grudnia 2017 r.

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

DATA ZAMIESZCZENIA: 05 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DATA ZAMIESZCZENIA: 20 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

DATA ZAMIESZCZENIA: 20 listopada 2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

DATA ZAMIESZCZENIA: 20 listopada 2017 r.

GRUPA PRODUKTÓW

 

DATA ZAMIESZCZENIA: 20 listopada 2017 r.

DODATKI NIEWSKAZANE W DIECIE

 


DATA ZAMIESZCZENIA: 15 lutego 2017 r.

USŁUGI RESTAURACYJNE NA RZECZ UCZNIÓW W 2018 ROKU

 

DATA ZAMIESZCZENIA: 29 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

DATA ZAMIESZCZENIA: 20 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DATA ZAMIESZCZENIA: 19 grudnia 2016 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 

DATA ZAMIESZCZENIA: 09 grudnia 2016 r.

"ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

 o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn.:

  Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu w 2017 roku.

 CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DODATKI DO ŻYWNOŚCI NIEWSKAZANE W DIECIE DZIECI

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE, CO DO JAKOŚCI UŻYTYCH SUROWCÓW

 

 


 OGŁOSZENIA I PRZETARGI W ROKU 2015


DATA ZAMIESZCZENIA: 02 grudnia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 


DATA ZAMIESZCZENIA: 17 listopada 2015 r.
UWAGA: Data składania ofert: 20 listopada 2015r. 8:00

 

INFORMACJA NR 2 DLA OFERENTÓW

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SIWZ po zmianach

DATA ZAMIESZCZENIA: 16 listopada 2015 r.

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

DATA ZAMIESZCZENIA: 9 listopada 2015 r.

Przetarg nieograniczony na dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu.

 
Dostarczenie, przygotowanie i podanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ


 

 

 

 

 


OGŁOSZENIA I PRZETARGI W ROKU 2014


DATA ZAMIESZCZENIA: 7 listopada 2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


DATA ZAMIESZCZENIA: 17 października 2014 r.

SIWZ PIERWSZA STRONA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

SIWZ


 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu