^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI

1. Użytkownikami  biblioteki szkolnej są  uczniowie klas 1-6, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

2. Uczniowie klas pierwszych zostają przyjęci w poczet czytelników po  „pasowaniu na czytelnika” w trakcie pierwszej lekcji bibliotecznej.

3. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.

4. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni. W przypadkach uzasadnionych może prosić o prolongatę.

5. Uczeń przygotowujący się do konkursu, może wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek.

6. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.

7. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki. W takich przypadkach zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

8. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.

9. Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory od 15 września do 31 maja.

10. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do 15 czerwca każdego roku szkolnego. Użytkownikom , którzy nie rozliczyli się z biblioteką przed zakończeniem roku szkolnego, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym korzystanie z zasobów do momentu zwrotu zaległości.

11. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Szkoły.

 


Regulamin Informacyjnego Centrum Multimedialnego

1. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów dydaktycznych i edukacyjnych.

2. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele.

3. Uczniom nie udostępnia się stanowisk komputerowych w czasie przerw oraz obowiązujących ich zajęć szkolnych.

4. O wszelkich problemach związanych z korzystaniem z komputera należy informować bibliotekarza.

5. Niedozwolone jest samowolne manipulowanie sprzętem, podłączanie własnych urządzeń, np. MP3, przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, słuchawek.

Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu