Klasy 1m i 2m w świetlicy wykonały listopadowe zadania w ramach projektu "Gramy Zmysłami" związane ze zmysłem słuchu. Uczniowie wspólnie wykonali memory słuchowe z buteleczek po jogurtach oraz telefony z plastikowych kubeczków połączonych sznurkiem. W ramach zajęć związanych z tematem dzieci obejrzały bajkę dotyczącą słuchu oraz wpływu jaki ma na niego hałas. Realizację zadań o słuchu zakończyliśmy zabawą w głuchy telefon.