Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI DO DEPARTAMENTU EDUKACJI UMW W RAMACH PROGRAMU „GRANTY PPGR. Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

ZAŁACZNIKI:
Granty PPGR - aktualizacja
Zgoda na weryfikację danych wskazanych w oświadczeniu