Informator o rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych, znajduje się w biuletynie- poniżej link.