Końcówka roku szkolnego zbliża się dużymi krokami, mimo wszystko zachęcam do wzięcia udziału w wolontariacie w akcji "Tratwa dla Ukrainy". W ramach tej akcji organizujemy zbiórkę sprzętu sportowego dla ukraińskich dzieci będących pod opieką Centrów Aktywności Lokalnej. CALe mają pod swoją opieka setki dzieci, które przybyły jako uchodźcy z Ukrainy. Dołączyły do świetlic, chodzą na zajęcia polskiego. Centra mają bardzo dobrze zbadane potrzeby swoich dzieci, dlatego zebrane przedmioty zgłaszamy właśnie im.
 
Potrzebne są m.in.:
- turnball, badminton, piłki, slack,
- hulajnogi, rolki, deski,
- hulahop,
- klocki Lego lub inne konstrukcyjne, np. Korbo.
 
"Od 26.02.2022 r. we wrocławskim Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych „Czasoprzestrzeń”, prowadzonym w dawnej zajezdni „Dąbie”, w ramach akcji „Tratwa dla Ukrainy” aktywnie wspieramy ukraińskich uchodźców. Otworzyliśmy halę i uruchomiliśmy w niej punkt zbierania, koordynowania przeładunku, sortowania i wydawania darów potrzebującym, którzy przybyli do Wrocławia. Podczas pierwszego miesiąca naszej działalności z pomocy humanitarnej skorzystało około 60 000 uchodźców (2500-6000 osób dziennie). Przyjęliśmy ponad 300 ton darów od osób prywatnych, szkół, organizacji i firm. - Adela Jakielaszek, kierownik projektów społecznych Tratwa dla Ukrainy"
 
Sprzęt sportowy można zostawiać na portierni do 24.06. (do piątku), z dopiskiem o imieniu i nazwisko - punkty z wolontariatu zostaną dodane od września na poczet przyszłego roku szkolnego.
 
Pozdrawiam, Olga Stencel