images/obrazy/j1.jpg
SZKOŁA PODSTAWOWA

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:


1 września 2022 r. -  rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października 2022 r.- dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

31 października 2022 r.- dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23  grudnia 2022 r.- 1 stycznia 2023 r. - zimowa przerwa świąteczna 

13-26  lutego 2023 r. - ferie zimowe

6 - 11 kwietnia 2023 r. - wiosenna przerwa świąteczna 

2 maja 2023 r. -dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 maja 2023 r.- dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23, 24, 25 maja 2023 r. -egzamin ósmoklasisty 

9 czerwca 2023 r.- dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

23 czerwca 2023 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych