Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław

Regulamin wypożyczalni

 1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są  uczniowie klas 1-8, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Uczniowie klas pierwszych zostają przyjęci w poczet czytelników po „pasowaniu na czytelnika” w trakcie pierwszej lekcji bibliotecznej.
 3. Czytelnik przed wejściem do pomieszczenia z księgozbiorem, pozostawia plecaki i torby w wyznaczonym miejscu.
 4. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.
 5. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 3 książki (w tym jedną lekturę) na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia do jednego miesiąca.
 6. Uczeń przygotowujący się do konkursu, może wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek.
 7. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
 8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki. W takich przypadkach zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 9. W bibliotece i czytelni obowiązuje CISZA, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.
 10. Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory najwcześniej od 15 września do 31 maja.
 11. W przypadku nieoddania wypożyczonych zbiorów w określonym terminie system Prolib blokuje konto czytelnika.
 12. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do 5 czerwca każdego roku szkolnego. Użytkownikom , którzy nie rozliczyli się z biblioteką przed zakończeniem roku szkolnego, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym korzystanie z zasobów do momentu zwrotu zaległości. Może to także skutkować obniżeniem oceny z zachowania.
 13. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły) zobowiązani są do pobrania w bibliotece zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych   z biblioteki materiałów (obiegówka)i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.
 14. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Szkoły.

 

Regulamin Informacyjnego Centrum Multimedialnego

 1. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów dydaktycznych i edukacyjnych.
 2. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele.
 3. Uczniom nie udostępnia się stanowisk komputerowych w czasie przerw oraz obowiązujących ich zajęć szkolnych.
 4. O wszelkich problemach związanych z korzystaniem z komputera należy informować bibliotekarza.

Janusz Kusociński - patron Szkoły Podstawowej nr 45

Janusz Kusociński

Historia Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Historia szkoły Button

Fryderyk Chopin - patron Szkoły Muzyczej.

Fryderyk Chopin

Festiwal Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Zielona Gęś DE; ?>

Blog świetlicy szkolnej

Blog świetlicy szkolnej

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów naszej szkoły.

Gazetka szkolna