images/obrazy/j1.jpg
SZKOŁA PODSTAWOWA
Dawno, dawno temu na świecie pojawił się…. – wymyśl baśń, w której przestawisz historię związaną z powstaniem JĘZYKA POLSKIEGO.
Pamiętaj, że w Twojej pracy powinny pojawić się:
- postaci i wydarzenia zarówno fantastyczne, jak i rzeczywiste;
- dobro zwycięża zło;
- magia lub magiczne przedmioty:
- jakiś morał/ nauka na zakończenie;
- pamiętaj o zwrotach charakterystycznych dla baśni: Dawno, dawno temu…. Za górami za lasami… I żyli długo i szczęśliwie.
Pracę możesz przekazać w wersji papierowej w szkole lub w wersji elektronicznej przesłanej na Teamsy do p.Moniki Morawskiej. Termin - 25 lutego 2022r.