28 maja 1980 roku Szkoła Podstawowa nr 45 we Wrocławiu otrzymała imię patrona – wielkiego sportowca – Janusza Kusocińskiego.
Wówczas został ogłoszony wśród uczniów konkurs na tekst hymnu szkolnego. Najlepszy okazał się pomysł Pawła Bojko z ówczesnej VIII b:  

        
           Hymn SP nr 45

Biegnie do mety biało – czerwony
Pierwszy jest i pierwszy będzie
I chociaż bardzo jest już zmęczony
Ale na pewno zwycięży
 
Wyprzedził wszystkich o wiele metrów
Do mety już niedaleko
Czas jego będzie najlepszy z biegów
Chociaż mu teraz nielekko
 
W 15. rocznicę nadania imienia szkole, odbyła się uroczystość przekazania sztandaru, który został wykonany według projektu ucznia Wojciecha Adamka.