images/obrazy/j1.jpg
SZKOŁA PODSTAWOWA

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej zs9.wroclaw.pl

Zespół Szkół nr 9 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowa Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25.

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:
1.część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo
2.opublikowane zdjęcia/grafiki nie posiadają opisu alternatywnego,
3.niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
4.niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst,
5.część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);.

Powody wyłączenia:

1.większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
2.struktura niektórych dokumentów nie daje możliwości ingerencji w treść,
Powyższe braki/niezgodności i ich poprawienie poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu. Zespół Szkół jednak deklaruje się sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia.
Dotychczas wprowadzono szereg poprawek mających na celu polepszenie funkcjonalności strony oraz zainstalowano narzędzia ułatwień dostępu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Musztyfaga, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 69 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej powinien zawierać:
1.adres internetowy strony, na której jest niedostępna treść
2.imię i nazwisko osoby wnioskującej
3.dane kontaktowe osoby wnioskującej (numer telefonu, adres e-mail)
4.informację na temat oczekiwanego alternatywnego dostępu (sposobu przedstawienia treści)
Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o terminie realizacji zgłoszenia, przy czym realizacja nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół nr 9, znajduje się przy ulicy Krajewskiego 1, 51-690 Wrocław. Budynek jest częściowo dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami.
W obrębie 300 metrów znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Na terenie szkoły brak parkingu dla interesantów. W przyszłości planowane jest wykonanie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością na terenie boiska szkolnego.
Dojście do budynku Zespołu Szkół jest przestrzenne o płaskiej nawierzchni, pozbawionej schodów, z niewielkimi progami o wysokości do 4 cm.

Za drzwiami głównymi jest przedsionek. Za przedsionkiem, na tym samym poziomie znajduje się portiernia z obecnym pracownikiem dyżurującym. Interesanci są przyjmowani w sekretariacie, który znajduje się na pierwszym piętrze. W przejściu znajduje się próg o wysokości 4,5 cm.
W budynku szkoły brak windy. Klatki schodowe posiadają obustronną poręcz. Szerokości oraz wyposażenie ciągów komunikacyjnych nie stanowią barier dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.


Na terenie szkoły brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.