images/obrazy/j1.jpg
SZKOŁA PODSTAWOWA

Rok szkolny 2022/2023

Przedmiot nauczania:

Nauczyciele:

Język polski

Ewa Chaszczewicz
Emilia Kwaśniak
Agnieszka Pogoda
Anna Pietrzak
Aleksandra Reszka 

Matematyka

Agata Marcinkiewicz
Aleksandra Łuczak 
Edyta Pikul
Paździor Szymon

Historia

Stanisław Kornecki
Justyna Pająk

Język  angielski

Jowita Sokołowska - Bułka
Agnieszka Ziemiańska - Adam
Puchalska Małgorzata
Justyna Alicka
Renata Klimkiewicz

Język francuski

Anna Goździewicz

Język niemiecki

Dorota Słowik 
Anna Balazs- Wilhelm

Przyroda, Biologia

Geografia

Ewa Świątek

Andrzej Garbowski
Magdalena Jasińska

 Chemia Agnieszka Madej

Informatyka

Agnieszka Fitrzyk  
Agata Kroma

Wiedza o społeczeństwie

Stanisław Kornecki

Edukacja dla bezpieczeństwa

Stanisław Kornecki

Zajęcia techniczne

Magdalena Jasińska
Justyna Pająk

Plastyka

 Małgorzata Adamska- Lech

Muzyka

Robert Lewandowski


Wychowanie fizyczne

Urszula Białek 
Magdalena Jania
Wiesława Mikołajczyk
Anna Szczuraszek
Zbigniew Stankiewicz
Grzegorz Muzyka 
Arkadiusz Bator 
Tomasz Szomburg

Religia

Agata Kroma
Kamil Kita 

Edukacja wczesnoszkolna

Renata Pochroń
Agnieszka Radecka
Małgorzata Kuzdrowska 
Elżbieta Przybycień
Katarzyna Polowczyk
Iwona Kozłowicka - Latoś
Patrycja Bień- Gorczyńska
larysa Klarowicz
Małgorzata Tamborska
Irena Mencel
Bożena Szynkarczuk
Anna Orłowska

 

Świetlica

Barbara Kasprzak
Anna Kozłowska
Joanna Tracz
Karolina Fiedler
Małgorzata Nowak
Karolina Kobylarz
Joanna Mamulska

Pedagog

Anna Pater

Psycholog


Martyna Wałowska- Turkowska

Pedagog specjalny


Beata Smiatacz

Logopeda

 

Biblioteka

Anna Domagała- Palka
Edyta Dmochowska - Wesołowska