images/obrazy/j1.jpg
SZKOŁA PODSTAWOWA

Rok szkolny 2022/2023

Przedmiot nauczania:

Nauczyciele:

Język polski

Ewa Chaszczewicz
Paweł Zakrzewski
Agnieszka Pogoda
Anna Pietrzak

Matematyka

Oliwia Żurkiewicz   
Agata Marcinkiewicz
Aleksandra Łuczak 

Historia

Stanisław Kornecki
Justyna Pająk

Język  angielski

Jowita Sokołowska - Bułka
Agnieszka Ziemiańska - Adam
Małgorzata Califano
Sylwia Starnowska
Puchalska Małgorzata

Język francuski

Anna Goździewicz

Język niemiecki

Dorota Słowik 
Anna Balazs- Wilhelm

Przyroda, Biologia

Geografia

Ewa Świątek

Magdalena Burchacka - Besser
Magdalena Jasińska

 Chemia Barbara- Chyra

Informatyka

Agnieszka Fitrzyk  
Agata Kroma

Wiedza o społeczeństwie

Stanisław Kornecki

Edukacja dla bezpieczeństwa

Stanisław Kornecki

Zajęcia techniczne

Magdalena Jasińska
Justyna Pająk

Plastyka

 Małgorzata Adamska- Lech

Muzyka

Robert Lewandowski


Wychowanie fizyczne

Urszula Białek 
Magdalena Jania
Wiesława Mikołajczyk
Anna Szczuraszek
Zbigniew Stankiewicz
Grzegorz Muzyka 
Arkadiusz Bator 
Tomasz Szomburg
Marta Tomczak
Daria Bobela

Religia

Agata Kroma
Katarzyna Polowczyk
Sylwia Sitek 

Edukacja wczesnoszkolna

Renata Pochroń
Agnieszka Radecka
Małgorzata Kuzdrowska 
Joanna Mamulska
Elżbieta Przybycień
Katarzyna Polowczyk
Iwona Kozłowicka - Latoś
Patrycja Bień- Gorczyńska

Świetlica

Barbara Kasprzak
Marta Tomczak
Anna Kozłowska
Joanna Tracz
Karolina Fiedler
Małgorzata Nowak

Pedagog

Anna Pater

Psycholog


Martyna Wałowska- Turkowska

Pedagog specjalny


Beata Śmiatcz

Logopeda, doradca zawodowy

Olga Stencel

Biblioteka

Anna Domagała- Palka
Edyta Dmochowska - Wesołowska